ĐẶT PHÒNG TRỰC TIẾP

  • Giảm thêm 10% cho giá phòng khi áp dụng mã khuyến mãi “The Shells”
  • Áp dụng cho khách đặt trực tiếp qua email hoặc trên website của khách sạn.
  • Khách sạn có toàn quyền sửa chửa, thay đổi điều kiện của chương trình bất cứ lúc nào.
  • Chính sách hủy phòng tùy thuộc vào điều kiện giá.

Premium Deluxe Ocean

Premium Deluxe Ocean

Family Suite Ocean

Luxury Suite Ocean

Luxury Villa

Luxury Villa