THE SHELLS RESORT & SPA PHU QUOC


Ganh Gio Beach,Duong Dong,Phu Quoc,Vietnam
Tel: 0084 2973 718888 | Email : ecommerce@shellsresort.com
Cong Ty TNHH MTV Phu Quoc Tran Thai. Tax code: 1701736840. Date of issue: 10/09/2001 by Phòng ĐKKD Sở KH-ĐT Thành phố HCM. Add: No. 18, Quarter 9, Duong Dong, Phu Quoc, Kien Giang, Viet Nam.

THE SHELLS RESORT & SPA PHU QUOC

CONTACT US