40% DISCOUNT FOR ALL TREATMENTS AT WAVES SPA

  • Waves Spa của The Shells Resort đang áp dụng giảm giá lên đến 40% trên giá menu cho tất cả các loại massage.
  • Thời hạn áp dụng: 31/03/2022